کود های ماکرو ژله ای اکوافر بر طرف کننده موثـر نیـاز غذایی گیـاه به عنـاصر ماکــرو (نیتروژن،فسفر،پتاسیم) است که با پلی کربنات ها و کربوکسیلیک اسید ها کلاته شده است . این امر موجب شده تا جذب عناصر ماکـرو هم در خاک های قلیایی و هم درخاک های اسیدی به بالاترین سطح برسد.

رشد بیشتر گیاه

محصولات  شرکت کلاته صنعت پـارس دامـون علاوه برتاثیـرگـذاری سریع بر گیـاه اثرات بلند مدت مثبتی اعـم از اصلاح  و کاهش شوری خاک را نیز به همراه داردنیتروژن چهارمین عنصر فراوان در گیاهان، برای تولید اسید آمینه، پروتئین، آنزیم، هورمـون، فیتـوآلاکسین و فنول ها در میان دیگر ترکیبات یاخته ای ضروری است.نیتروژن باعث افزایش پر رشدی، بلوغ گیاه شده و تاثیر بر اندازه یاخته و ضخامت دیواره آن دارد. نیتروژن موجود در محصول طی فرایند هیدرولیز به آمونیاک و سپس توسط باکتری های موجود درخاک به نیترات اکسیـده می شود و توسط گیاه جذب می شود. بنابراین مصرف خاکی این محصول به همراه مصرف برگی محصول اکوافر گرور به منظور خلق اعجاز رشد در گیاه را توصیه می کنیم .

محتوای تضمین شدهدستورالعمل

اختراعات مشابه ژله ایی

آدرس ارتباطی ما

آدرس  : تهران ،شهر زیبا ، خیابان کانون ، بلوک ۱۵ ، پلاک ۵

تلفن : 02128423205

ایمیل  : info@parsdamon.com

خلاصه فعالیت شرکت کلاته صنعت پارس دامون

شرکت کلاتـه صنعت پارس دامـون که از گذشتـه بـا واردات محصـولات با کیفیـت اروپایی در خدمت کشاورزی این مرز و بوم بوده است ثمره تبادل دانش تولید نهاده های کشاورزی با اتحـادیه اروپـاست و توانسته محصولاتی مطابق با استانداردهای جهانی با کمـک و همفکـری بنگـاه های پژوهشـی اسپانیــا و تکیــه برتـوان متخصـصیـن کشــاورزی ، شیـمی بـا فرمـولاسیــون منحصر به فرد و تکنـولوژی به روز اروپا به همــراه شریـک اروپـایی خود به عنـوان تولید کننده محصولات با کیفیت و صادرات محور درخدمت کشاورزی کشـور عزیزمان ایــران باشد