برنامه تغذیه پنبه

بهتر است بدانید که هر کشاورز و باغداری بعد از یک فصل زراعی به یک میزان برداشت خاصی خواهد رسید اما مهم صِرف کشاورزی طبق عادت نیست مهم میزان برداشت شماست.

شما می توانید با رعایت یک برنامه غذایی، جزو کشاورزانی باشید که برداشت خودشان را به دو و یا سه برابر رسانده اند و این نکته را هرگز فراموش نکنید که اکثر هزینه ها در کشاورزی معمولی و پولساز مشترک و یکی هستند مثل هزینه های اجاره ، سم، بذر، کارگر، آب و ... اما یک هزینه تغذیه متفاوت و متغییراست که با این هزینه می توانید برداشت خودتان را به دو و یا سه برابر برسانید.

پنبه از محصولات مهم و با ارزشی است که از نظر اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. کشور ایران از نظر شرایط اقلیمی یکی از مساعد ترین مناطق برای کشت و تولید پنبه است.این محصول به شوری خاک مقاوم بوده و گرما دوست است و به دلیل دارا بودن ریشه عمیق و وجینی بودن زراعت آن، جایگاه ارزنده ای در تناوب زراعی داشته و ضمن بهبود وضعیت خاک، عملکرد محصول بعدی بویژه گندم را افزایش می دهد. پنبه از نظر تولید روغن مقام دوم را بعد از سویا در دنیا بخود اختصاص داده است.

این محصول طی دوره رشد به یک یا چند عنصر، نسبت به زمان رشدی خود نیاز دارد.

مراحل کوددهی پنبه به شرح زیر می باشد:

کوددهی قبل از کاشت پنبه

کوددهی به دو قسمت تقسیم میشود کودهای قبل از کشت یا کودهای پایه که باعث اضافه کردن مواد غذایی به خاک میشوند و مقدار آنها بر اساس آنالیزی که از خاک مزرعه گرفته میشود تعیین میگردد که میتواند شامل کود گرانوله اوره، فسفات ، پتاسیم ، گوگرد جامد و کودهای دامی پوسیده و یا کود مرغی و کودهای زیستی باشند کودهای زیستی به فرآیند جذب کودهای دیگر که در خاک استفاده شده است کمک می کنند.

پنبه در کنار توصیه آبیاری به موقع، استفاده از کودهای میکرو و ماکرو و محرک های رشد طی یک برنامه مدون تغذیه، باعث می شود علاوه بر افزایش کیفیت و کمیت محصول، گیاه را نیزدر برابر آفات و بیماری ها و بسیاری از تنشهای محیطی از جمله سرمازدگی مقاوم سازد.

کاشت بذر پنبه

بهتر اینست که قبل از کشت، بذرها با ترکیبات محرک رشد یا انواع کودهایی که باعث تسریع در جوانه زنی و رشد بذرها می شوند آغشته شوند تا هم باعث یکنواختی در سبز شدن محصول شوند.

 

توصیه کودی ما:

کود جلبک دریایی اکتیواتور یا اسید هیومیک اوریکس هیوم

رشد رویشی پنبه

در مراحل ابتدایی رشد رویشی مصرف کودهای هیومیک اسید باعث جذب نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر در گیاه می شود و مهمتر سبب افزایش حجم ریشه نیز می گردد. همچنین در این مرحله به منظور تقویت گیاه چه، در ابتدای زمان رویش می بایست کودهایی استفاده شود که تامین کننده مواد غذایی اصلی و اولیه گیاه باشد کودهایی حاوی ازت، فسفر و پتاسیم که به نام کودهایی ان پی کی شناخته می شوند که در این مرحله توصیه می شوند این عناصر در سبزینگی و رشد سریع گیاه بسیارموثرند.

نکته: در این مرحله مصرف کودهای فسفر بالا همراه با ازت نیز بسیار رایج می باشد چون نیاز گیاه در این مرحله به این دو عنصر بیشتر از پتاس می باشد.

توصیه کودی ما:

استفاده از کود اوریکس هیوم یا هیومات استرالیاایی در آبیاری و کودهای با کیفیت اروپایی مثل کود سه بیست بیولکم ایتالیا و یا سه بیست نیچر یونان و یا کود ازت فسفر سوت گرین + اکتیواتور یا اکتیوفول یا آمینو سورن یا ریک آمین و یا آلگاریک بصورت محلولپاشی

رشد ساقه اصلی پنبه

در این مرحله برای حفظ سبزینگی وبهبود فرآیند فتوسنتز از عناصر ریزمغذی و در کنار آن از گوگرد برای افزایش پروتئین سازی در گیاه استفاده می شود.

 

توصیه کودی ما:

مصرف کودهای ریزمغذی مانند آراسول آس ایتالیایی و یا کود سه گانه طلایی کمبی گرو بصورت محلولپاشی و مصرف کود گوگرد مایع بصورت آبیاری

قبل از گلدهی:

برای افزایش گلدهی و بهبود رشد غوزه از کود فسفر بالا استفاده می شود فسفر یک ماده مغذی برای تولید پنبه می باشد و باعث افزایش مصرف آب توسط گیاه می شود.

فسفر در ریشه زایی و گلدهی پنبه نقش مهمی دارد و کمبود این عنصر باعث تاخیر در رشد غوزه می شود و گیاه زرد می شود. در نهایت اندازه غوزه ها کوچک می مانند.

این مطالب را از دست ندهید

آدرس ارتباطی ما

آدرس  : تهران ،شهر زیبا ، میدان کودک، کوچه کودک، پلاک 7، واحد 3

تلفن : 09123786303

ایمیل  : info@parsdamon.com

خلاصه فعالیت شرکت کلاته صنعت پارس دامون

شرکت کلاتـه صنعت پارس دامـون که از گذشتـه بـا واردات محصـولات با کیفیـت اروپایی در خدمت کشاورزی این مرز و بوم بوده است ثمره تبادل دانش تولید نهاده های کشاورزی با اتحـادیه اروپـاست و توانسته محصولاتی مطابق با استانداردهای جهانی با کمـک و همفکـری بنگـاه های پژوهشـی اسپانیــا و تکیــه برتـوان متخصـصیـن کشــاورزی ، شیـمی بـا فرمـولاسیــون منحصر به فرد و تکنـولوژی به روز اروپا به همــراه شریـک اروپـایی خود به عنـوان تولید کننده محصولات با کیفیت و صادرات محور درخدمت کشاورزی کشـور عزیزمان ایــران باشد