کلات مس آکوافر

کود کلات مس آکوافر حاوی 14 درصد مس، کلاته شده با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید است که موجب جذب حداکثری و افزایش پایداری این کود می شود. مس عنصری ریز مغذی است که در فعالیت های آنزیمی گیاه تشکیل کلروفیل تاثیر گذار است و در فرآیند فتوسنتز، متابولسیم های گیاهی، رنگ پذیری میوه ها و گل ها نقش بسزایی دارد. کمبود مس در درختان باعث کوچک ماندن برگ ها، کاهش فتوسنتز در گیاه، کاهش تولید انرژی و در نهایت ضعف عمومی درختان می شوند. کود مس کلاته شده آکوافر تامین کننده مس مورد نیاز گیاه در مراحل رشد می باشد. این کود کاملا در آب حلال بوده و در تمامی سیستم های آبیاری قابل استفاده می باشد.

کود مس کلاته شده آکوافر:

  • جلوگیری از بیماری ها
  • بر طرف کننده کاهش رشد و کاهش فاصله میانگره ها و کوچک ماندن برگ ها
  • افزایش تعداد گل ها و میوه ها
  • افزایش مقاومت گیاه در مقابل هر گونه تنش های زیستی و غیر زیستی  

اختراعات مشابه پودر

آدرس ارتباطی ما

آدرس  : تهران ،شهر زیبا ، میدان کودک، کوچه کودک، پلاک 7، واحد 3

تلفن : 09123786303

ایمیل  : info@parsdamon.com

خلاصه فعالیت شرکت کلاته صنعت پارس دامون

شرکت کلاتـه صنعت پارس دامـون که از گذشتـه بـا واردات محصـولات با کیفیـت اروپایی در خدمت کشاورزی این مرز و بوم بوده است ثمره تبادل دانش تولید نهاده های کشاورزی با اتحـادیه اروپـاست و توانسته محصولاتی مطابق با استانداردهای جهانی با کمـک و همفکـری بنگـاه های پژوهشـی اسپانیــا و تکیــه برتـوان متخصـصیـن کشــاورزی ، شیـمی بـا فرمـولاسیــون منحصر به فرد و تکنـولوژی به روز اروپا به همــراه شریـک اروپـایی خود به عنـوان تولید کننده محصولات با کیفیت و صادرات محور درخدمت کشاورزی کشـور عزیزمان ایــران باشد