اهمیت و نقش بور در گیاه

sبور نقش مهمی در تنظیم سطح هورمون های گیاهی و تقویت رشد مناسب گیاه دارد. بور باعث افزایش تولید و حفظ گل بر روی گیاه شده، رشد لوله گرده و طول آن را افزایش داده و به بهبود رشد دانه و میوه کمک می‌کند.

sبور و کلسیم در ساختار دیواره سلولی نقش دارند و بور حرکت کلسیم را به داخل سلول های گیاهی تسهیل می‌کند که این موضوع نقش زیادی در رشد و سلامتی گیاه دارد.

sنوک ریشه ها، برگ ها و جوانه های جدید و دیگر قسمت های فعال گیاه تا حد زیادی به تأمین به اندازه بور وابسته هستند، بور همچنین حمل و نقل مناسب آب، مواد غذایی و ترکیبات آلی را به نقاط در حال رشد، تضمین میکند. 

 

نشانه‌های کمبود بور در گیاهان

sبیشتر گیاهان قادر به انتقال عنصر بور از بافت های مختلف به قسمت‌های در حال رشد نیستند. 
sانتقال اولیه عنصر بور اول در آوندهای چوبی صورت می‌گیرد در نتیجه اولین نشانه‌های کمبود در قسمت‌های در نزدیک قسمت‌های در حال رشد گیاه همچون برگ های جوان و قسمت‌های​ تولید مثلی قابل مشاهده است.
sدر کمبود شدید عنصر بور کاهش رشد مریستم نوک و مرگ آن خیلی عمومی است.
sاز دیگر نشانه‌ها کاهش رشد طولی ریشه، نقص تشکیل گل و بذر و سقط میوه است. 
sکمبود عنصر بور همچنین باعث عدم گرده افشانی درست و تشکیل دانه شده بدون این که این کمبود در برگ ها قابل مشاهده باشد.

این مطالب را از دست ندهید

آدرس ارتباطی ما

آدرس  : تهران ،شهر زیبا ، خیابان کانون ، بلوک ۱۵ ، پلاک ۵

تلفن : 09123786303

ایمیل  : info@parsdamon.com

خلاصه فعالیت شرکت کلاته صنعت پارس دامون

شرکت کلاتـه صنعت پارس دامـون که از گذشتـه بـا واردات محصـولات با کیفیـت اروپایی در خدمت کشاورزی این مرز و بوم بوده است ثمره تبادل دانش تولید نهاده های کشاورزی با اتحـادیه اروپـاست و توانسته محصولاتی مطابق با استانداردهای جهانی با کمـک و همفکـری بنگـاه های پژوهشـی اسپانیــا و تکیــه برتـوان متخصـصیـن کشــاورزی ، شیـمی بـا فرمـولاسیــون منحصر به فرد و تکنـولوژی به روز اروپا به همــراه شریـک اروپـایی خود به عنـوان تولید کننده محصولات با کیفیت و صادرات محور درخدمت کشاورزی کشـور عزیزمان ایــران باشد